02122268459‬‏ | تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6

مشاوره و برون‌سپاری امور اداره کار و تامین اجتماعی

الف- برون‌سپاری و مشاوره امور بیمه‌های تامین اجتماعی و اداره کار 

1-مشاوره و کنترل قرارداد‌های کارکنان از دیدگاه اداره کار و بیمه تامین اجتماعی

2- مشاوره و کنترل قرارداد‌های پیمانکاری از دیدگاه تامین اجتماعی

3- پیگیری، مشاوره و کنترل اخذ کد کارگاه و ردیف پیمان از شعبه تامین اجتماعی مربوطه

4- پیگیری جهت کاهش بدهی بر اساس اعلامیه‌های سازمان تامین اجتماعی

5- پیگیری اعلام کارکرد به شعبه تامین اجتماعی مربوطه

6- تهیه لوایح و دفاع در هیات های سازمان تامین اجتماعی (بدوی و تجدید نظر)

7-تهیه لوایح دعاوی اداره کار (تشخیص و حل اختلاف)

8- پیگیری اخذ مفاصا حساب‌های تامین اجتماعی 

9- آزاد سازی سپرده بیمه تامین اجتماعی نزد کافرما 

10- پیگیری جمع آوری سوابق بیمه شدگان در شعب مختلف تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، مرخصی زایمان کارکنان 

11- مشاوره و پیگیری جهت برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارفتادگی کلی و جزیی 

12- شرکت در دعاوی اداره کار به نمایندگی از کارفرما و پیگیری امور مربوطه 

نحوه استفاده از خدمات ما بسیار آسان است. 

الف -قرارداد منعقد نموده  و بر اساس توافق جهت بررسی امور بیمه تامین اجتماعی و اداره کار بصورت حضوری به شما مشاوره می دهیم. بر اساس شرایط شما این خدمات می‌تواند موردی یا بصورت روتین باشد. مثلا یک روز در هفته بر اساس قرارداد به شرکت شما مراجعه می‌کنیم و در امور مذکور به شما مشاوره می‌دهیم.   

ب- قرارداد منعقد نموده و به نمایندگی از شما امور بیمه تامین‌اجتماعی و اداره کار را پیگیری نموده و شما را در جریان امور مربوطه قرار می‌دهیم. این خدمات هم می تواند موردی یا بصورت روتین مثلا یکروز در هفته انجام شود. 

 

خدمات ما برای چه کسانی مفید است؟

  • شرکت ها و استارتاپ‌‌ها و کسب و کارهایی که، دانش و تخصص لازم را جهت انجام و پیگیری امور تامین اجتماعی و اداره کار ندارند.

  • شرکت ها و استارتاپ‌‌ها و کسب و کارهایی که، زمان کافی ندارند تا امور تامین اجتماعی و اداره کاررا پیگیری نمایند. 

  • شرکت ها و استارتاپ‌‌ها و کسب و کارهایی که، امکان استخدام افراد متخصص را نداشته و جهت صرفه جویی در هزینه تمایل دارند امور بیمه تامین اجتماعی و اداره کار خود را برون سپاری نمایند. 

  • شرکت ها و استارتاپ‌‌ها و کسب و کارهایی که، نیاز به تمرکز دارند. 

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

آیا قراداد شخص حقیقی با شرکت خصوصی برای ارائه خدمات مشاوره مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی می‌شوند؟

در مواردیکه پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راسا و به تنهایی انجام دهد و بطور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نخواهد بود. بهترین راه حل این است که قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و در صورت شمول معافیت مفاصا حساب بیمه بدون دریافت وجهی صادر گردد.

 

معرفی خدمات در حوزه امور اداره  کار و تامین اجتماعی

 

1- امور مشاوره بیمه تامین اجتماعی و رفع مشکلات و اختلاف‌های کارگر و کارفرمایی، اخذ مفاصا‌حساب قراردادهای پیمانکاری و امور اداره‌کار 

مشاوره بیمه تامین اجتماعی و رفع مشکلات و اختلاف‌های کارگر و کارفرمایی، اخذ مفاصا‌حساب قراردادهای پیمانکاری و امور اداره‌کار تخصص ما است. 

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نیاز اصلی برای استفاده و بهر‌ه‌مندی مفید از منابع انسانی شرکت‌ها بوده و عدم آشنایی با این قوانین می‌تواند منجر به ضایع شدن حقوق نیروی انسانی و پرداخت جرایم سنگین گردد.

کارفرمایان، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارها گاهاً به دلیل عدم آشنایی به وظایف خود در قبال بیمه پرسنل و کارکنان، در نظر گرفتن بیمه در قراردادهای پیمانکاری و سایر مواردی که با سازمان تامین اجتماعی مرتبط است، با جرایم سنگینی مواجه می‌شوند. آشنایی با این موارد از طریق مشاوره‌های تامین اجتماعی بخشی از خدمات مشاوره‌ای ما بوده که توسط مشاوران خبره در این زمینه به شرکت‌های متقاضی ارایه می‌گردد.

 

 

 

2- برون‌سپاری و مشاوره بیمه قرارداد‌های پیمانکاری 

 

اخذ مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری و کلیه امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی قرارداد های مذکور و اداره کار تخصص ما است. 

بیمه‌های اجتماعی ماهیتی اجباری‌ داشته و در اغلب موارد کارفرمایان بر اساس نوع مشاغل و میزان حقوق افراد حق‌بیمه پرداخت می‌کند وافراد متناسب با نیاز از مزایای آن مثل بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و ... بهره مند می‌شود. حداقل و حداکثر میزان حق بیمه قابل پرداخت به سازمان تامین اجتماعی هر ساله اعلام و مصوب می گردد. ضمنا از 0  تا 16.67 درصد از مبالغ قرارداد‌های پیمانکاری بایستی به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت گردد. پرداخت حق‌بیمه و استفاده از پوشش‌های بیمه تامین‌اجتماعی بصورت اختیاری نیز در شرایطی توسط خود فرد نیز قابل تامین است.  

درصد سهم کارگر، کارفرما و دولت بر اساس نوع پوشش بیمه تامین اجتماعی متغیر خواهد بود. 

امور بیمه‌های تامین اجتماعی تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی انجام می شود. 

یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شرکت‌های پیمانکاری، اخذ مفاصا‌حسابهای تامین اجتماعی و آزاد سازی مبالغ سپرده در نزد کافرما بوده و مدیران و مالکین کسب و کارها به راحتی می توانند تمامی مراحل زیر را برون سپاری کنید .

 

نحوه استفاده از خدمات ما بسیار آسان است. 

الف -قرارداد منعقد نموده  و بر اساس توافق جهت بررسی امور بیمه تامین اجتماعی و اداره کار بصورت حضوری به شما مشاوره می دهیم. بر اساس شرایط شما این خدمات می‌تواند موردی یا بصورت روتین باشد. مثلا یک روز در هفته بر اساس قرارداد به شرکت شما مراجعه می‌کنیم و در امور مذکور به شما مشاوره می‌دهیم.   

ب- قرارداد منعقد نموده و به نمایندگی از شما امور بیمه تامین‌اجتماعی و اداره کار را پیگیری نموده و شما را در جریان امور مربوطه قرار می‌دهیم. این خدمات هم می تواند موردی یا بصورت روتین مثلا یکروز در هفته انجام شود. 

 

خدمات ما برای چه کسانی مفید است؟

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

آیا قراداد شخص حقیقی با شرکت خصوصی برای ارائه خدمات مشاوره مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی می‌شوند؟

در مواردیکه پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راسا و به تنهایی انجام دهد و بطور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نخواهد بود. بهترین راه حل این است که قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و در صورت شمول معافیت مفاصا حساب بیمه بدون دریافت وجهی صادر گردد.

 

3- مشاوره بیمه تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه و بیمه قرارداد‌های پیمانکاری(حق‌بیمه پیمان‌ها)

کلیه قراردادهای پیمانکاری که مشمول قانون کار نیستند، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی به عنوان قرارداد های پیمانکاری شناخته شده و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد بایستی یک نسخه از قرارداد های مذکور به انضمام سایر مدارک مورد نیاز شعب سازمان تامین اجتماعی به واحد درآمد تحویل و بر اساس نوع قرارداد تکالیف قانونی مربوطه انجام و پس از انجام محاسبات و اعلام بدهی از طرف شعبه و پرداخت توسط پیمانکار (یا کافرما) در نهایت مفاصا حساب اخذ شود.

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

قراردادهای پیمانکاری به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند.

1- قراردادهای مشمول طرح های عمرانی

2- قراردادهای غیر عمرانی

3- موارد خاص در قراردادهای غیر عمرانی

 

نکته : در کلیه موارد مذکور درصدی هم به عنون بیمه بیکاری محاسبه‌ می‌گردد.

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

نحوه محاسبه مفاصا حسابهای بیمه تامین اجتماعی که قرارداد آن بعد از سال 137‌0 منعقد شده باشد به شرح زیر محاسبه می‌شود.

 

1- بیمه قرارداد‌های مشمول طرح‌های عمرانی

در قرارداد‌های عمرانی یک طرف همواره دستگاه های دولتی یا دولت می‌باشد. همچنین در قرارداد‌های عمرانی حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی خیلی کمتر از قرارداد‌های غیر عمرانی می‌باشد و به همین دلیل پیمانکاران تمایل بیشتری دارند تا بتوانند قرارداد های خود را در این قالب بگنجانند.

 

1-1 وجود دو شرط برای قرارداد های مشمول طرح های عمرانی لازم است.

الف – قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه یا ضوابط تیپ سازمان مذکور تنظیم شده باشد.

ب- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

 

1-2 میزان حق بیمه قرارداد های مشمول طرح های عمرانی

الف – حق بیمه قرارداد های مشاوره ای عمرانی، به طور مقطوع 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 1.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری به میزان 15.6 درصد از ناخالص کارکرد است. در این نوع قرارداد ها سهم پیمانکار 3.6 درصد و سهم کارفرما 12 درصد خواهد بود.

ب – حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اجرایی، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 0.6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد است. سهم حق بیمه پیمانکار 1.6 درصد و سهم کارفرما 5 درصد است.

 

1-3 در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

 

1-4 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح‌های عمرانی

در قرارداد های عمرانی که بودجه قرارداد از محل اعتبارات دولت و یا با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تامین می شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6.6 درصد تعیین می‌گردد. 1.6 درصداز مبلغ مذکور از صورت وضعیت پیمانکار کسر و بقیه 5 درصد از محل بودجه طرح توسط ذیحسابی کارفرما ، به حساب سازمان تامین اجتماعی منطقه طرح واریز می گردد. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده (کارفرما) پرداخت می نماید و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال می نماید.

سازمان تامین اجتماعی در صورتیکه بین کارفرما و پیمانکار توافق بعمل آید، با پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما و ارسال لیست بیمه کارگران بدون پرداخت حق بیمه در طول مدت اجرای قرارداد توسط پیمانکار موافق است. در این شرایط هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت نماید ، حق بیمه را از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد.  در اصل این روش جایگزین واریز 5  درصد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است.

 

2- بیمه قرارداد طرح‌های غیر عمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی، قرارداد های غیر عمرانی تلقی می‌‌‌‌‌شوند و حق بیمه این قبیل قرارداد ها به شرح زیر می‌باشد.

 

 2-1 حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات تعیین شده و نوع کار ایجاب می کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شود، به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیمه بیکاری به آن اضافه می‌شود.

 

2-2 حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15 درصد ناخالص کل کارکرد بوده و مبلغ مربوط به بیکاری به آن اضافه می‌شود.

  

2-3 نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران در طرح های غیر عمرانی

در قراردادهای غیر عمرانی در صورتیکه تهیه مصالح هم بر عهده پیمانکار باشد با ضریب 7 درصد و در صورتیکه انجام موضوع قرارداد بدون تهیه مصالح توسط پیمانکار باشد با ضریب 15 درصد در نظر گرفته می‌شود. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر 7 درصد سهم کارگر می‌باشد.

 

3- بیمه موارد خاص در طرح های غیر عمرانی

3-1 در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی دیگر بر عهده کارفرما باشد، ارزش مصالح واگذار شده با پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می گردد. میزان حق بیمه 7 درصد ناخلص کارکرد به اضافه مبلغ بیمه بیکاری خواهد بود.

 

3-2 در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌نماید که قسمتی به صورت مکانیکی و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد محاسبه می‌شود.

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

 

نحوه اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و آزاد سازی 5 درصد سپرده پیمانکار

در قرارداد های پیمانکاری  5 درصد به عنوان کسورات بیمه تامین اجتماعی بایستی از مبالغ ناخالص کلیه کارکردهای پیمانکار کسر و آخرین پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی گردد. لذا مبالغ مذکور پس از دریافت مفاصا حساب مذکور به حساب پیمانکار واریز خواهد شد. حداقل زمان صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی 6 ماه تعیین شده است. لذا پیمانکار بایستی در مقطع مورد نظر یا پایان اجرای پروژه اطلاعات مورد نیاز شعبه تامین اجتماعی را طی نامه رسمی از کارفرما اخذ و به شعبه ارایه نماید. شعبه مربوطه پس از بررسی شرایط و تخصیص ضرایب مورد نظر میزان بدهی را به پیمانکار اعلام و پس از پرداخت مبالغ مذکور مفاصا حساب صادر خواهد شد.  

 

برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی و اختلاف کارگر و کارفرمایی با بیزیار تماس بگیرید.

 

با توجه به تجارب ارزنده و سابقه مناسب ما در پیگیری و اخذ مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی و انجام کلیه مراحل مربوط به قرارداد های پیمانکاری (اعم از کنترل و تنظیم قرارداد‌ها به شکل صحیح، اخذ ردیف ‌پیمان از شعب تامین اجتماعی، کنترل میزان و نحوه ارسال لیست بیمه کارگران در ردیف پیمان مربوطه، اعلام کارکرد، اخذ مفاصا حساب، تهیه لوایح و اعتراض به آرای هیات های بدوی و تجدید نظر و...) کلیه کارفرمایان و پیمانکاران می‌توانند انجام تعهدات مذکور و پیگیری‌های مربوطه را از طریق کارشناسان ما در  "بیز‌یار" برون‌سپاری نمایند.     

دانلود دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص قرارداد های پیمانکاری

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نظرات دیگران
ق
قلیزاده 2/4/2019 11:51:00 PM
با سلام
مرداد ماه سال 96 اداره بهداشت شهرستان ما برای جذب دو نفر نیرو در قسمت مامایی ازمون استخدامی برگزار کرده و بنده رو بهمراه یکی از دوستانم جذب کردند. قرارداد پارسال 6 ماهه و قراداد امسال یکساله بود. چند روز قبل به ما اطلاع دادند قراردادمان تمدید نخواهد شد. دلیل را جویا شدیم جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم در حالیکه نیاز به این شغل و جایگاه وجود دارد. از بهداشت استان پیگیر شدیم به ما گفتند اداره بهداشت شهرستان حق برگزاری آزمون و جذب نیرو نداشته و سرخود این کار را انجام داده بنابراین این استخدام کنسل و مجددا آزمون برگزار و نیرو جذب خواهد شد. و چون سهل انگاری خودشان بوده جواب قانع کننده نداشتند که به شما بدهند.
حال سوال بنده این است که آیا از مراجع دیگر(مثل اداره کار و دیوان عدالت اداری) بنده می توانم اقدام قانونی نموده و درخواست بازگشت بکار نمایم؟ چون انصاف نیست که این بی عدالتی پس از یکسال و نیم کارکردن در حق ما آنهم به دلیل سهل انگاری کارکنان و مدیران اداره بهداشت شهرمان بشه. البته این سوال بنده هم از اداره بهداشت استان پرسش شد که در زمان استخدام ما واحدهای نظارتی از قبیل بازرسی و حراست و ... کجا بودند که تا پس از یکسال و نیم متوجه جذب نیرو شده اند. در حالیکه ما اصلا در جریان این امور نبوده ایم.
0 0
مدیر بیزیار 4/10/2020 12:24:00 PM
با سلام. بر اساس نوع قرارداد شما متفاوت است و نیاز به بررسی دارد.
0 0
مدیر بیزیار 4/10/2020 12:24:00 PM
با سلام. بر اساس نوع قرارداد شما متفاوت است و نیاز به بررسی دارد.
0 0
"BIZ YAR"

بیزیار، یار کسب و کارها

BIZ=BUSINESS

بروشور بیزیار

پروژه‌های بهبود منابع انسانی

خدمات منابع انسانی

خدمات استخدام

مشاوره منابع انسانی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی

ارزیابی عملکرد کارکنان

گردینگ شغل و شاغل

آموزش کارکنان

آموزش و استقرار مدیریت عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
22268459- 09021844854
شماره فکس
22268459
ایمیل
HR@Bizyar.com
نشانی‌
تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود