02122268459‬‏ | تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6

مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان

رفاه کارکنان:

به معنای هر کاری است که برای آسایش و بهبود (فکری یا اجتماعی) کارکنان، بیش از دستمزد پرداخت شده انجام شود. به عبارت ساده، به معنای "تلاش برای ارزش بخشیدن به زندگی برای کارگران" است. شامل خدمات، امکانات و تسهیلات مختلفی است که برای بهبود کارکنان در اختیار آنها قرار می گیرد. این تسهیلات ممکن است به طور داوطلبانه توسط کارآفرینان مترقی ارائه شود، یا مقررات قانونی ممکن است آنها را مجبور به ارائه این امکانات کند. یا ممکن است دولت یا اتحادیه های کارگری در صورت داشتن بودجه مورد نیاز این کارها را انجام دهند.

اهداف رفاه کارکنان:

بهبود زندگی طبقه کارگر، ایجاد رشد همه جانبه شخصیت کارگر و غیره است. رفاه کارکنان به نفع کارمند، کارفرما و کل جامعه است. کارگران را قادر می سازد تا کار خود را در محیطی سالم و مطلوب انجام دهند.

از این رو، کارایی کارگران را بهبود می بخشد و آنها را راضی نگه می دارد و در نتیجه به روحیه بالای کارکنان کمک می کند. همچنین احساس مسئولیت و کرامت را در بین کارگران ایجاد می کند و در نتیجه از آنها شهروندان خوبی برای ملت می سازد.

مطالعات نشان می دهد که کارمندان "شاد" 12 درصد در محل کار بهره وری بیشتری دارند.

 

برای طراحی و اجرای نظام امور رفاهی و انگیزشی کارکنان، با بیزیار تماس بگیرید. 

هنگامی که کارفرما تسهیلات، مزایا و خدمات را به کارمند ارائه می دهد، این موضوع در براکت "رفاه کارکنان" قرار می گیرد. این مزایا می تواند پولی یا حتی استفاده رایگان از یک سالن بدنسازی در محل باشد، برخی از مزایای رفاهی کارکنان که معمولاً ارائه می شود حمل و نقل، کمک هزینه، مسکن، غذا و حتی بیمه درمانی است.

هدف اصلی این مزایا، افزایش و بهبود کیفیت خروجی کار کارکنان شماست.

مزایای تامین رفاه کارکنان چیست؟

تامین رفاه کارکنان به ایجاد نیروی کار با انگیزه و مثبت کمک می کند که به ناچار منجر به بهره وری بالاتر و جابجایی کارکنان کمتر می شود. بدیهی است که شرکت هایی که انرژی را برای بهبود رفاه کارکنان می گذارند، ارزش سازمان خود را افزایش می دهند، که باید به سطح اطمینان بالاتری در بین مشتریان بالقوه تبدیل شود و به رشد شرکت کمک کند.

جدا از دستمزد و حقوق، هر کاری که سازمان برای ارتقای سطح زندگی کارکنان و راضی نگه داشتن آنها انجام دهد، در حوزه رفاه کارکنان قرار می گیرد. تمامی آن خدمات، مزایا و تسهیلاتی که کارفرما به کارکنان برای ارزش بخشیدن به زندگی او ارائه می دهد، جزو رفاه کارکنان می باشد.

برخی از مزایای عمده رفاه نیروی کار عبارتند از: (1) بهبود روابط صنعتی (2) افزایش کارایی و درآمد عمومی (3) روحیه بالا (4) ایجاد نیروی کار دائم (5) بهبود سلامت روانی و اخلاقی. 6) تغییر در چشم انداز کارفرمایان و (7) مزایای اجتماعی.

تامین فعالیت های رفاهی کار باعث توسعه همه جانبه کارگران می شود. به ویژه این اقدامات مزایای زیر را برای کارگران و همچنین جامعه به همراه دارد:

(1) بهبود روابط صنعتی:
این اقدامات رضایت زیادی را برای کارگران فراهم می کند و همچنین به حفظ آرامش صنعتی کمک می کند.

درگیری ها، آشوب ها، ناآرامی ها و غیره به حداقل می رسد. احساس یگانگی با سازمان ایجاد می شود.

(2) افزایش کارایی و درآمد عمومی:
امکانات رفاهی کارگران را هم در خانه و هم در کارخانه خوشحال و راضی می کند و باعث بهبود کارایی عمومی آنها می شود. کارایی و بهره وری آنها ممکن است در حد مطلوب نباشد، اگر از دغدغه های خانگی خود مانند وضعیت نامناسب مسکن، شرایط غیربهداشتی و غیره رها نشوند، پس از رهایی از این نگرانی ها، با اشتیاق و اشتیاق کامل کار می کنند.

(3) روحیه بالا:
تدابیر رفاهی نیز به تأمین همکاری مشتاقانه کارگران کمک خواهد کرد. پس از ارضای آنها کمتر وسوسه می شوند که به فعالیت های مخرب و ضد اجتماعی بپردازند. بنابراین، درجه بالایی از روحیه کارکنان تضمین می شود.

(4) ایجاد نیروی کار دائمی:
این امکانات جذابیتی را برای کارگران ایجاد می کند تا مدت بیشتری در این شرکت بمانند. در غیاب چنین امکاناتی، کارگران اغلب به دنبال تفریح ​​و غیره به روستاهای خود می روند. برای ایجاد نیروی کار دائمی چنین امکاناتی ضروری است.

(5) بهبود سلامت روانی و اخلاقی:
این تسهیلات تغییر چشمگیری در دیدگاه کارگران ایجاد می کند، قوای ذهنی آنها را بهبود می بخشد و به آنها کمک می کند تا شهروند خوبی شوند. در غیاب چنین امکاناتی، آنها در معرض آسیب های اجتماعی مختلف مانند نوشیدن، قمار و غیره قرار می گیرند.

(6) تغییر در چشم انداز کارفرمایان:
تغییر در نگرش و دیدگاه کارکنان و همکاری صمیمانه آنها، دیدگاه کارفرمایان را نیز تغییر خواهد داد. آنها نسبت به آنها دلسوزتر خواهند شد. آنها حتی در تقسیم ثمره زحمات خود با کارگران تردید نخواهند کرد.

(7) مزایای اجتماعی:
این اقدامات علاوه بر مزیت های اقتصادی مختلف برای کارفرمایان و کارمندان، مزایای اجتماعی مختلفی را نیز به همراه دارد. افزایش کارایی کارگران در نهایت منجر به افزایش تولید، بهره وری و درآمد شرکت ها می شود. افزایش درآمد همچنین منجر به دستمزدهای بالاتر می شود و کارگران را شادتر می کند و آنها را قادر می سازد "زندگی غنی تر و کامل تر" داشته باشند. در نهایت سطح زندگی جامعه بالا می رود.

طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، «رفاه کارکنان باید به عنوان خدمات، امکانات و امکاناتی تلقی شود که ممکن است در یا در مجاورت شرکت‌ها ایجاد شود تا افراد شاغل در آن‌ها بتوانند کار خود را در محیطی سالم و آرام انجام دهند و از امکاناتی استفاده کنند. سلامتی آنها را بهبود بخشد و روحیه بالایی را به ارمغان آورد.»

 

 

برای طراحی و اجرای نظام امور رفاهی و انگیزشی کارکنان، با بیزیار تماس بگیرید. 

 

رفاه کارکنان برای بهبود وضعیت کارگران است. این شامل تنظیم زندگی کاری و زندگی خانوادگی یک کارمند با جامعه و زندگی اجتماعی است. اقدامات رفاهی ممکن است هم داوطلبانه و هم قانونی باشد (تجویز شده در قوانین کار).

نیاز و اهمیت رفاه کارکنان در سراسر جهان متمدن به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم رفاه مفهومی پویا است و با توجه به نظام ارزشی حاکم، نهاد اجتماعی، درجه صنعتی شدن و سطح عمومی توسعه اجتماعی و اقتصادی، در کشورهای مختلف و در زمان‌های مختلف در یک کشور مفاهیم متفاوتی دارد.

برخی رفاه کارکنان یا رفاه کار را به عنوان "نگرش ذهنی" توصیف می کنند، در حالی که برخی دیگر صرفاً طرح ها و اقداماتی را که باید در رفاه کار گنجانده شود فهرست می کنند. برخی هستند که بر داوطلبانه بودن اقدامات تأکید می کنند و اقداماتی را که توسط کارفرمایان انجام می شود فراتر از آنچه در قانون لازم است، شامل می شود. برخی اقدامات رفاهی کار/کارمند را تنها به معنای اقداماتی تفسیر می کنند که از نظر قانونی اجباری هستند.

رفاه به بالا نگه داشتن روحیه و انگیزه کارکنان کمک می کند تا کارکنان را برای مدت طولانی تری حفظ کنند. اقدامات رفاهی نه تنها به لحاظ پولی بلکه به هر شکلی باشد. رفاه کارکنان شامل نظارت بر شرایط کار، ایجاد هماهنگی صنعتی از طریق زیرساخت های بهداشتی، روابط صنعتی و بیمه در برابر بیماری، حادثه و بیکاری برای کارگران و خانواده های آنان است.

رفاه کار عبارت است از کلیه فعالیتهای کارفرما که در جهت ارائه تسهیلات و خدمات معینی به کارکنان علاوه بر دستمزد یا حقوق است.

رفاه کارکنان دارای اهداف زیر است:
:-: برای تامین زندگی و سلامتی بهتر کارگران
:-: برای خوشحالی و رضایت کارگران
:-: رفع خستگی صنعتی کارگران و بهبود شرایط فکری، فرهنگی و مادی معیشتی کارگران.

 

 

برای طراحی و اجرای نظام امور رفاهی و انگیزشی کارکنان، با بیزیار تماس بگیرید. 

 

 

 

دسته بندی ها
آخرین مقالات
خدمات_منابع_انسانی
بر اساس نیازها، سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک می‌توانند از خدمات منابع انسانی بیزیار بهره‌‎مند شوند.
1402/10/10 | 10:23
مشاوره منابع انسانی
مشاوره منابع انسانی چیست و چرا شما به عنوان صاحب کسب و کار به خدمات مشاوره منابع انسانی بیزیار نیاز دارید؟
1402/10/09 | 01:25
ضرورت استفاده از مشاور منابع انسانی
ایجاد رفاه سازمانی بهتر با عملکرد قوی و ایجاد صحیح فرآیندهای منابع انسانی شروع می‌شود.
1402/10/08 | 03:34
ارایه خدمات استخدام به کسب و کارها
تیم ما برای فرصت های شغلی در کل ایران و عمدتا در تهران، تمایل به ارایه خدمات استخدام به سایر کسب و کارها دارد.
1402/10/08 | 03:33
انعقاد قرارداد کار کارکنان و حفظ محرمانگی
برای برون‌سپاری و انعقاد و تمدید قرارداد کار کارکنان از طریق بیزیار و همچنین قرارداد حفظ محرمانگی با ما تماس بگیرید.
1402/10/08 | 03:31
انعقاد قرارداد کار کارکنان و حفظ محرمانگی
برای برون‌سپاری و انعقاد و تمدید قرارداد کار کارکنان از طریق بیزیار و همچنین قرارداد حفظ محرمانگی با ما تماس بگیرید.
1402/10/08 | 03:31
ارسال نظر
"BIZ YAR"

بیزیار، یار کسب و کارها

BIZ=BUSINESS

بروشور بیزیار

پروژه‌های بهبود منابع انسانی

خدمات منابع انسانی

خدمات استخدام

مشاوره منابع انسانی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی

ارزیابی عملکرد کارکنان

گردینگ شغل و شاغل

آموزش کارکنان

آموزش و استقرار مدیریت عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
22268459- 09021844854
شماره فکس
22268459
ایمیل
HR@Bizyar.com
نشانی‌
تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود