02122268459‬‏ | تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6

آموزش کارکنان

 

آموزش محل کار چیست؟

آموزش در محل کار کارکنان را قادر می‌سازد تا دانش مورد نیاز برای انجام وظایف خود را در حین مشارکت در سازمان خود به دست آورند. این برنامه‌های آموزشی برای کمک به کارکنان برای یادگیری مجموعه مهارت‌های مختلف برای انجام کارآمد وظایف روزانه، بهبود عملکرد کلی، توسعه کارایی در شغل خود و اجتناب از نقض قوانین و مقررات طراحی شده‌اند. با ارائه آموزش و پشتیبانی جامع، سازمان ها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کارکنان مولد و متعهد هستند، که منجر به حفظ و رضایت شغلی بیشتر در طول زمان می‌شود.

 

چرا آموزش کارکنان مهم است؟

آموزش برای توسعه و موفقیت یک سازمان بسیار مهم است. ایجاد برنامه‌های آموزشی نیروی کار شما را قادر می‌سازد تا بهره‌ورتر، کارآمدتر، سازگارتر باشند و مهارت‌های خود را در زمینه‌هایی از جمله ارتباطات، تفکر انتقادی و حل مسئله بهبود بخشند.

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

مهمترین مزایای آموزش کارکنان عبارتند از:

 

 1. روحیه کارکنان را بهبود می‌بخشد

اگر کارکنان نتوانند مطابق انتظارات سازمان عمل کنند، انگیزه و روحیه خود را از دست می دهند. آموزش در محل کار مهارت ها و دانش کارکنان را تقویت می کند که منجر به تقویت روحیه آنها و افزایش احساس رضایت شغلی (و همچنین امنیت) می شود. کارکنان راضی و با انگیزه دارایی بزرگی برای موفقیت سازمانی هستند زیرا آنها ایده های جدید را با نرخ های سریع تری نوآوری می‌کنند که می تواند کیفیت نتایج پروژه آنها را افزایش دهد.

 

 1. کاهش احتمال خطاهای کارکنان

هر زمینه و نقش شغلی، مجموعه‌ای از چالش‌ها و الزامات منحصر به فرد خود را دارد. اشتباهات و خطاها زمانی رخ می‌دهد که کارکنان فاقد دانش یا مهارت لازم برای یک شغل خاص باشند. آموزش در محل کار باعث مهارت بیشتر کارمندان می شود و احتمال ارتکاب خطا در کار را کاهش می دهد. عملکرد و توانایی های نیروی کار شما را تقویت می کند.

 

 1. افزایش بهره‌وری

آموزش به عنوان یک تقویت کننده بهره‌وری برای کارمندان شما عمل می‌کند و آنها به مهارت‌ها و پشتیبانی لازم برای موفقیت مجهز هستند. کارمندان زمانی احساس اعتماد به نفس می‌کنند که بفهمند از آنها چه انتظاری می‌رود و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز برای انجام کارهایشان ارائه می شود. این باعث بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری اعضای تیم می‌شود.

 

 1. ماندگاری و حفظ کارکنان را بهبود ببخشید

یک شرکت با فرهنگ یادگیری و توسعه مستمر منجر به 30-50٪ نرخ نگهداری بالاتر می‌شود. کارکنان فرصت هایی برای یادگیری و پیشرفت در محل کار می‌خواهند. به همین دلیل است که اولویت دادن به آموزش باعث می شود تا میزان حفظ کارمندان شما افزایش خوبی داشته باشد و استعدادهای برتر شما را برای ماندن برای مدت طولانی ترغیب می‌کند.

 

 1. رفع نقاط ضعف کارکنان

یک برنامه آموزشی در محل کار به شما امکان می دهد مهارت هایی را که هر کارمند برای بهبود نیاز دارد، تقویت کنید. این به نقاط ضعف کارمندان می‌پردازد، آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد و نیروی کار آگاه کلی ایجاد می‌کند که به‌طور مستقل و بدون کمک مداوم دیگران کار می‌کند.

 

 1. شکاف مهارت ها را ببندید

با پیشرفت فناوری، بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند تا با خواسته‌های تحول دیجیتال همگام شوند. یکی از دلایل اصلی در پشت تلاش‌های تغییر ناموفق یا ضعیف اتخاذ شده، کارکنان آموزش‌دیده با شکاف در مهارت‌های دیجیتال است. شرکت ها به کارمندان ماهر دیجیتالی نیاز دارند که بتوانند در یادگیری مداوم و چابک شرکت کنند تا با تغییرات محل کار همگام شوند. برنامه‌های ارتقای مهارت که بر اساس مهارت‌های موجود کارمندان است و برنامه‌های مهارت‌سازی مجدد که کارکنان را در زمینه‌های کاملاً جدید آموزش می‌دهند، به شما کمک می‌کنند تا کارکنان فعلی خود را برای برآورده کردن خواسته‌های دیجیتال عصر جدید تقویت کنید.

 

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

 

چرخه آموزش کارکنان

برای اینکه سازمان‌ها دائماً مزیت رقابتی در بازار داشته باشند، باید با جدیدترین فناوری‌ها همگام باشند و به کارکنان خود کمک کنند تا از طریق تغییرات دائمی توسعه یافته و رشد کنند. آموزش و توسعه سیستماتیک در یک شرکت، شایستگی های اصلی کارکنان آن را تقویت می کند. همچنین شامل به اشتراک گذاری اطلاعات و راهنماهایی در مورد نحوه بهینه سازی عملکرد کارکنان در وظایف خاص است.

 

آموزش به نیازهای فعلی کارکنان برای درک و مدیریت فرآیندها و عملیات خاص می پردازد و معمولاً توسط مدیریت به عنوان یک فرآیند کوتاه مدت هدایت می شود. از سوی دیگر، توسعه برای مدیران اجرایی است و فرآیندی مستمر برای کمک به توسعه شخصیت ها و مهارت های مدیریتی است.

 

هر سازمانی که می‌خواهد به سطحی از تعالی دست یابد، باید هوشمندانه و هوشمندانه در ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری کند. اینجاست که فرآیند آموزش و توسعه به تصویر کشیده می‌شود.

 

 

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

شناسایی الزامات آموزشی یک سازمان

 

تحلیل سازمانی

تحلیل سازمانی عبارت است از ارزیابی سیستماتیک اهداف سازمان، پتانسیل رشد، پایگاه منابع، محیط و سایر عناصر خارجی. این به عنوان یک عامل تعیین کننده برای نوع آموزشی است که برای افزایش اثربخشی باید وجود داشته باشد.

 

تجزیه و تحلیل وظایف

تجزیه و تحلیل وظیفه، تجزیه و تحلیل سیستماتیک هر چیزی است که به یک کار مرتبط است و نحوه انجام آن. به عنوان مثال، تخصیص کار، پیچیدگی کار، شرح مفصل فعالیت دستی و ذهنی، شرایط محیطی، فرکانس کار، مدت زمان کار، تجهیزات و لباس مورد نیاز و غیره.

 

تحلیل نیروی انسانی

تجزیه و تحلیل نیروی انسانی نیاز به نیروی انسانی یک فعالیت را پس از در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی تعیین می کند. این عوامل می تواند بر اساس محیط های اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و سیاسی سازمان باشد.

 

الزامات آموزشی برای نیروی انسانی بر اساس استانداردهای کیفی خاصی است که باید رعایت شوند، مانند:

 

نیاز به آموزش می تواند به دلیل تغییرات در وظایف، عملکرد ضعیف یا تغییرات کارکنان ایجاد شود. اولین نوع نیاز آموزشی تک تک کارکنان سازمان را پوشش می دهد. نوع دوم به گروه‌های خاصی از افراد در سازمان پاسخ می دهد. مورد سوم به نیازهای فردی یک کارمند می پردازد که باید موقعیت جدیدی را در سازمان به عهده بگیرد.

 

آموزش می تواند یک نیاز یکباره، مکرر یا مستمر باشد یا می تواند در یک دوره زمانی تغییر کند. دامنه آموزش بسته به نیاز می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. شناسایی الزامات آموزشی از طریق برگه‌های ارزیابی، ارزیابی‌های سرپرست، خودارزیابی‌ها، بررسی‌های همتا، بررسی‌های سیستماتیک و ارزیابی‌های ساختاریافته انجام می‌شود.

 

برنامه ریزی فرآیند آموزش و توسعه

برای حداکثر اجرا، کارایی و اثربخشی، روند آموزش نیاز به برنامه ریزی، سازماندهی و مفهوم سازی مناسب برای دوره های بلند مدت و کوتاه مدت دارد. فرآیند برنامه ریزی باید شامل برنامه‌ریزی در سطح عملیاتی باشد و باید تمام قابلیت های شرکت کنندگان را در نظر بگیرد.

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

 

مراحل زیر را در فرآیند آموزش بررسی کنید:

تعدادی از عوامل بر روی منحنی یادگیری تأثیر می‌گذارند، مانند دشواری کار و سرعت یادگیری یک کارمند. منحنی یادگیری دارای سه مرحله است:

 

مرحله 1: یادگیری سریع اولیه

 

مرحله 2: کاهش یادگیری

 

مرحله 3: یادگیری نوسانی

 

اصول توسعه یک فرآیند آموزشی

 

چرخه آموزش

چرخه آموزش شامل توسعه، ارائه و بهبود مستمر یک برنامه آموزشی است. این شامل مراحل سیستماتیک است که نتایج آموزشی بهتری را تضمین می کند. چرخه تمرین خیلی قبل از یک جلسه تمرین شروع می شود و بعد از پایان فرآیند تمرین ادامه می یابد. علاوه بر آموزش واقعی، مراحل برنامه ریزی، توسعه و بررسی را نیز شامل می شود.

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

مراحل / مراحل چرخه آموزش در زیر ذکر شده است:

 

مرحله اول چرخه آموزشی به تعیین اینکه آیا حتی نیاز به آموزش وجود دارد و اگر چنین است، دقیقاً هدف چیست کمک می کند. شناسایی دقیق نیازها باعث صرفه جویی زیادی در زمان، تلاش و هزینه می شود. پس از تعیین الزامات آموزشی، می توان برنامه را در مرحله دوم طراحی کرد و می توان در مورد بهترین شکل ارائه تصمیم گرفت - آموزش به رهبری مربی، ترکیبی، آموزش حین کار و غیره.

 

مرحله سوم مستلزم توسعه واقعی برنامه آموزشی از طریق مطالبی مانند ارائه پاورپوینت، فعالیت های تیمی، کمک های شغلی، ارزیابی ها و غیره است. مرحله تحویل زمانی است که آموزش واقعی طبق برنامه انجام می شود.

 

پس از اتمام آموزش، کارآموزان می توانند دانش را به طور عملی در وظایف شغلی که روی آن کار می کنند به کار گیرند. این به کارکنان این فرصت را می دهد که ارزیابی و بررسی کنند که آیا آموزش به آنها کمک کرده است یا خیر و در نتیجه به سازمان اجازه می دهد تا برنامه آموزشی را بهبود بخشد.

 

برنامه آموزشی کارکنان را تدوین کنید

پس از اینکه آموزش کارکنان مورد نیاز را از طریق تحلیل نیازهای آموزشی شناسایی کردید، می خواهید نتایج را تفسیر کرده و یافته های خود را عملی کنید.

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

 

 

درک فرآیند تحلیل نیازهای آموزشی

برای اجرای موثر و ارائه مزایای تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی خود، باید مراحل زیر را در نظر بگیرید:

 

 1. الزامات مهارت را به اهداف و استراتژی کسب و کار خود پیوند دهید

نتایج تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی خود را در جهت آموزش و توسعه مهارت های آینده قرار دهید. این اطمینان حاصل می کند که بودجه آموزشی خود را به طور موثر در زمینه هایی در کسب و کار خود که بیشتر به آن نیاز دارند اعمال می کنید.

 

 1. اولویت بندی نیازهای آموزشی

این زمانی است که با شناسایی اینکه چگونه آموزش با شاخص‌های عملکرد کلیدی کسب‌وکارتان (KPI) مطابقت می‌کند، توجیه بودجه آموزشی خود را ایجاد می‌کنید - به استفاده از KPI برای ارزیابی عملکرد کسب‌وکار مراجعه کنید. تحلیل اولیه شما ممکن است نیاز به آموزش کارکنان را در زمینه های مختلف شناسایی کرده باشد، بنابراین باید قسمت هایی را که ابتدا روی آنها تمرکز خواهید کرد اولویت بندی کنید.برای مثال، ممکن است در نظر داشته باشید که آیا این آموزش می‌تواند به کارکنان کمک کند تا وظایف موجود را با کارآمدتر یا با استانداردی بالاتر انجام دهند، یا اینکه به کارکنان آموزش می‌دهد تا نقش جدیدی را با مسئولیت‌های بیشتر برعهده بگیرند. به طور خلاصه، باید مشخص کنید چه چیزی برای کسب و کار شما مهم است.

 

برای کمک به شناسایی دوره های آموزشی اولویت دار، می توانید یک وزن دهی اولویت دوره آموزشی را انجام دهید. اینجاست که شما هزینه ها و مزایای تعدادی از دوره های آموزشی را ارزیابی می کنید تا سودمندترین دوره برای کسب و کار خود را شناسایی کنید.

 

 1. راه حل های آموزشی پیدا کنید

نحوه ارائه آموزش را چه در داخل و چه از طریق مربیان خارجی مشخص کنید. برخی از گزینه ها عبارتند از:

 

می‌توانید برای برنامه ریزی دوره های آموزشی مناسب، کارگاه ها، وبینارها و سایر رویدادها وایونت‌های خود با بیزیار تماس بگیرید.

 

 1. ارتباط برقرار کنید

مهم است که کارکنان خود را از دلایلی که ممکن است مجبور به تکمیل دوره های آموزشی خاص باشند، آگاه کنید. یافته های تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و هر برنامه آموزشی مرتبط را منتشر کنید. از کارمندان خود در مورد نحوه یافتن آموزش هایی که انجام داده اند، دعوت کنید.

 

 1. میزان اثربخشی را ارزیابی کنید

شما باید با نشان دادن اینکه چگونه آموزش ارزش پولی را ارائه می دهد، نتایج آموزشی را ارزیابی کنید. نام شخصی را در نظر بگیرید که مسئول ارزیابی آموزش است (مثلاً یک کارمند اختصاصی یا مدیر خط). تأثیر تمام آموزش ها بر کارمندان، کسب و کار و بهره وری خود را تجزیه و تحلیل کنید.می توانید از طیف وسیعی از ابزارها برای ارائه بازخورد ارزیابی کیفی و کمی استفاده کنید. شما باید سعی کنید با مقایسه مهارت ها و توانایی های کارکنان قبل و بعد از اتمام آموزش، تأثیر آموزش را بر کارکنان ارزیابی کنید. شواهدی که در این مرحله جمع‌آوری می‌کنید باید به مدیریت بازخورد داده شود تا نشان دهد که چگونه آموزش بازگشت سرمایه را برای کسب‌وکار فراهم می‌کند.

اکثر ارائه دهندگان آموزش از روش های ارزیابی استفاده می کنند. به عنوان نمونه  در مدل کرک پاتریک ارزیابی برای آموزش ، روش های نمونه با هر سطح از ارزیابی مطابقت دارند.

 

پشتیبانی برای کمک به کسب و کار شما با تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی

بیزیار، به کسب و کارها برای ارتقای مهارت نیروی کارشان کمک آموزشی و مشاوره مفید ارائه می‌دهد. کارگاه‌های تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی به شما بینشی در مورد ابزارها و تکنیک‌های استفاده شده توسط متخصصان یادگیری و توسعه برای تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی می‌دهد.

 

می‌توانید برای برنامه ریزی دوره های آموزشی مناسب، کارگاه ها، وبینارها و سایر رویدادها وایونت‌های خود با بیزیار تماس بگیرید.

 

 

عناوین برخی دوره های آموزشی قابل برگزاری از طریق بیزیار

برخی دوره هایی که از طرف بیزیار امکان برگزاری آموزش وجود دارد و قابل برنامه ریزی است، تحت عناوین ذیل می‌باشد.

 

·         دوره جامع مدیریت منابع انسانی

·         دوره آموزشی طراحی و اجرای برند کارفرمایی

·         دوره آموزشی مصاحبه‌گری حرفه‌ای

·         دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شغل

·         دوره آموزشی طراحی مدل شایستگی

·         دوره آموزشی جذب و استخدام

·         دوره آموزشی آموزش و توانمندسازی کارکنان

·         دوره آموزشی پرورش متخصص حرفه‌ای جذب و استخدام

·         دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

·         دوره آموزشی مصاحبه شایستگی‌ محور

·         دوره آموزشی اندازه‌گیری رضایت کارکنان

·         دوره آموزشی کانون‌های ارزیابی و توسعه

·         کانون ارزیابی

·         گام به گام انگیزش و دلبستگی سازمانی

·         گام به گام طراحی سیستم جانشین پروری

·         دوره آموزشی مهارت‌های انسانی برای مدیران

·         دوره آموزشی مهارت تفویض اختیار

·         دوره آموزشی مهارت شنیدن

·         دوره آموزشی مهارت قدردانی

·         دوره آموزشی مهارت بازخورد

·         دوره آموزشی مهارت تیم سازی

-          مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 

 

به منظور ارزیابی، استقرار فرآیند آموزش و نرم افزار آموزشی، بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با بیزیار تماس بگیرید. 

دسته بندی ها
آخرین مقالات
آژانس استخدام کارکنان
آژانس استخدام کارکنان زمانی به کار می‌رود که نیازهای استخدامی یک شرکت توسط آنها برآورده شود.
1403/03/21 | 09:11
خدمات استخدام کارکنان
جهت استفاده از خدمات استخدام کارکنان ، با بیزیار تماس بگیرید.
1403/03/12 | 11:02
مشاور منابع انسانی
مشاور منابع انسانی کیست؟
1403/03/05 | 11:45
خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی
بیزیار به عنوان یک خدمات دهنده مشاوره مدیریت منابع انسانی است که، دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد.
1403/02/31 | 01:09
مشاور منابع انسانی
مشاوره منابع انسانی حرفه ای است که به کسب و کارها این فرصت را می دهد تا نیازهای خود را ارزیابی، برنامه ریزی و اجرا کنند که شامل عوامل متعددی است که بر مدیریت نیروی کار تأثیر می گذارد.
1403/02/19 | 09:47
12 مورد از استانداردهای ISO برای مدیریت سرمایه انسانی
در حال حاضر چند مورد از استانداردهای ISO برای HR وجود دارد که به ارتقای این حرفه کمک می‌کند.
1403/02/05 | 10:06
ارسال نظر
"BIZ YAR"

بیزیار، یار کسب و کارها

BIZ=BUSINESS

بروشور بیزیار

پروژه‌های بهبود منابع انسانی

خدمات منابع انسانی

خدمات استخدام

مشاوره منابع انسانی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی

ارزیابی عملکرد کارکنان

گردینگ شغل و شاغل

آموزش کارکنان

آموزش و استقرار مدیریت عملکرد کارکنان

 

 

 

 

 

ارتباط با ما
شماره تماس
22268459- 09021844854
شماره فکس
22268459
ایمیل
HR@Bizyar.com
نشانی‌
تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6
دسترسی‌های سریع

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود